Realized projects

Kyslíko-plynové hořáky

Svislé ohřevy ocelárenských pánví

Vodorovné ohřevy ocelárenských pánví

Ohřevy vakuovacích komor

Procesní moduly pro generátory technických plynů

Čtyř-žílový podávač drátu pro legování oceli

Průmyslové plynové pece

Automatizované linky

Plynové regulační řady

Systémy pro míchání tekutých kovů v pánvi

Silnoproudé rozvodny a rozváděče vn, nn

Řídící systémy MaR a ASŘ